כל תושבי טבריה מוזמנים להשתתף
בחידון תנ"ך אינטראקטיבי עירוני
תשפ"א-2021

השלב הראשון של החידון ותקנון החידון
יעלו לאתר האינטרנט של העיריה
במהלך כל חודש 10/2021

כולם מוזמנים להיכנס ולפתור את החידון בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים שווים!!

ניפגש בחידון! באיחולי הצלחה לכולם
שמואל ברבי , מנהל המחלקה לתרבות יהודית בטבריה

ניפגש בחידון! באיחולי הצלחה לכולם
שמואל ברבי , מנהל המחלקה לתרבות יהודית בטבריה

שקופית קודמת
שקופית הבאה
שקופית קודמת
שקופית הבאה