חידון התנ”ך למבוגרים במעלה אדומים

2024 - תשפ”ד

בסימן: "חֲזַק וֶאֱמָץ"

להחכים

להתרגש

להתחבר

Emblem_of_Jerusalem
Emblem_of_Jerusalem
Emblem_of_Jerusalem

חידון התנ"ך למבוגרים במעלה אדומים

יוצא לדרך

בהפקת האגף לתרבות יהודית במתנ"ס
ובברכתו ובעידודו של ראש העיר בני כשריאל

השלבים

החידון ייערך בשלושה שלבים:
שלב א': חידון מוקדם בכתב / מקוון.
שלב ב': חידון מוקדם נוסף בכתב / מקוון
שלב ג': החידון הפומבי

המשתתפים

רשאים להשתתף בחידון גברים ונשים הגרים
במעלה אדומים מגיל 24 ומעלה.

השלב הראשון

יתבסס על הספרים:
ספר בראשית,
ספר יהושע פרקים א'- י"א,
ספר שופטים.

השלב השני

לשלב השני יעלו כל מי שקיבל מעל 60 בחידון שלב ראשון
השלב השני יתבסס על הספרים:
בראשית, יהושע פרקים א'- י"א,
שופטים,
שמואל א', שמואל ב' פרקים א'- י', כג- כ'ד.

החידון הפומבי

לחידון הפומבי יעלו כ-10 מתמודדים
החידון הפומבי יתבסס על הספרים:
בראשית, שמות פרקים א'- ה', יב- כ',
יהושע פרקים א'- י"א,
שופטים , שמואל א', שמואל ב' פרקים א'- י', כג- כד,
מלכים א' פרקים א'- ה', יז'- כב'.

פרסים ותעודות

למשתתפי החידון הפומבי יוענקו תעודות, ופרסים.
לשלושת הזוכים יוענקו פרסים יקרי ערך:
פרס ראשון: 3000 ₪
פרס שני : 2000 ₪
פרס שלישי : 1000 ₪

בברכה

נריה פנחס

עורך החידון

יאיר פינגרהוט

מרכז החידון