חידון התנ”ך האזורי במטה יהודה

2024 - תשפ”ד

בסימן: "יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל"

להתחבר

להתרגש

להתחבר

חידון התנ"ך האזורי במטה יהודה

יוצא לדרך

מינהל החינוך, מינהל התרבות והמחלקה לתרבות יהודית
במועצה האזורית מטה יהודה יוזמים זו
השנה ה-18 חידון תנ"ך אזורי משותף
לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים.
חידון שמחבר את כל התלמידים לסיפור
הערכי של כולנו ומוביל ללמידה חווייתית ומשמעותית.

השלבים

החידון ייערך בשלושה שלבים:
שלב א': חידון מוקדם בכתב / מקוון.
שלב ב': חידון מוקדם נוסף בכתב / מקוון
שלב ג': החידון הפומבי

המשתתפים

תלמידי כתות ה'- ו' הלומדים
בבתי הספר היסודיים במועצה.

השלב הראשון

יתבסס על הספרים:
יהושע פרקים א'- י"א
שופטים פרקים ג'- ט'
השלב הראשון ייערך בתוך בתי הספר
ביום רביעי י' באדר ב' 20.3.24

השלב השני

יתבסס על הספרים:
יהושע פרקים א'- י"א
שופטים פרקים ג'- ט"ז
השלב השני ייערך בתוך בתי הספר
ביום רביעי ב' בניסן תשפ"ד 10.4.24

סיור בשטח

סיור בעקבות גבורת לוחמים.
הסיור יתקיים ביום חמישי כ"ד בניסן תשפ"ד 2.5.24

החידון הפומבי

השלב השלישי והחידון הפומבי יתבססו על:
יהושע פרקים א'- י"א
ספר שופטים פרקים ג'- ט"ז
מיקראה העוסקת בנושא של:
האחדות והגבורה בתנ"ך.
המיקראה תרכז סיפורי גבורה ומנהיגות המופיעים בספרים: בראשית, שמות ושמואל
שלב הגמר ייערך ביום חמישי ח' באייר תשפ"ד 16.5.24

פרסים ותעודות

לכל משתתפי החידון הפומבי
יוענקו תעודות ופרסים

*יש לרשום את הסיסמה: 1234

בברכה

צוות מנהל החינוך

שקופית קודמת
שקופית הבאה
שקופית קודמת
שקופית הבאה